​พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563 และ 2565 และ รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 

08 มีนาคม 2565

​พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2563 และ 2565 
และ รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 

​เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2563 และ 2565 ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รับเกียรติบัตร