ผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 

27 กรกฎาคม 2565

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ธปท. ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

1
2
3
4
5