พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

​พิธีถวายพระพรชัยมงคล
​พิธีถวายพระพรชัยมงคล
​พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด