พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

​พิธีถวายพระพรชัยมงคล
​พิธีถวายพระพรชัยมงคล
​พิธีถวายพระพรชัยมงคล