​พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

22 ตุลาคม 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

​พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

​พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
​พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Division