ไทยและเวียดนามร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอย่างเป็นทางการ

16 พฤศจิกายน 2565 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที

ไทยและเวียดนามร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอย่างเป็นทางการ

ไทยและเวียดนามร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอย่างเป็นทางการ

 

ตามที่ธนาคารกลางเวียดนาม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้นวัตกรรมด้านการชำระเงินด้วย QR Code ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศในการชำระเงินระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคตนั้น 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เวียดนามและไทยได้ร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของสองประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีนาย เหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายเหวียน กิม อัน รองผู้ว่าการ ธนาคารกลางเวียดนาม และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมสาธิตการชำระเงินระหว่างไทยและเวียดนามด้วย QR Code ในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการของทั้งสองประเทศ 

 

ผลสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างไทยและเวียดนามครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าของทั้งสองประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาระหว่างสองประเทศ เพื่อให้การชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกันมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

 

อ้างอิง: แถลงข่าวร่วมการเปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย - https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/JointPress_26032021.aspx

ไทยและเวียดนามร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอย่างเป็นทางการ
ไทยและเวียดนามร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินอย่างเป็นทางการ

Contact for more information

Monetary Policy Strategy Division