​กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าเยี่ยมและพบปะหารือผู้ว่าการ ธปท.

17 พฤศจิกายน 2565

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ มาดาม คริสตาลินา กอร์เกียวา (Madam Kristalina Georgieva) กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Managing Director, International Monetary Fund: IMF) และคณะ ณ วังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการเงินโลกที่เผชิญความท้าทายสูงจากการดำเนินนโยบายของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก ที่ส่งผลต่อประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Economies) ความเสี่ยงจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ (economic fragmentation) จากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) รวมถึงบทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะช่วยประเทศสมาชิกรับมือกับความท้าทายดังกล่าว และเน้นย้ำความสำคัญของการมี safety net เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย

​กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เข้าเยี่ยมและพบปะหารือผู้ว่าการ ธปท.