​มาดาม คริสตาลินา กอร์เกียวา (Madam Kristalina Georgieva) กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Managing Director, International Monetary Fund: IMF) เข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารธุรกิจดิจิทัลในไทย 

18 พฤศจิกายน 2565

​มาดาม คริสตาลินา กอร์เกียวา (Madam Kristalina Georgieva) กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Managing Director, International Monetary Fund: IMF) เข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารธุรกิจดิจิทัลในไทย ณ วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะพัฒนาการด้านดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (welfare) นอกจากนี้ การหารือยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล การสนับสนุนการแข่งขันและผู้เล่นรายย่อย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างและเอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูล

 

Madam Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) had a roundtable discussion with Thai digital entrepreneurs at the Devavesm Palace, Bank of Thailand, on 18 November 2022. The discussion highlighted on opportunities and challenges related to digitalization in Thailand, especially the productivity and welfare gains from the digital transformation. It also stressed the importance of ensuring regulatory coherence, promoting competition and small players, as well as supporting open infrastructure conducive to interoperability and data accessibility.

​มาดาม คริสตาลินา กอร์เกียวา (Madam Kristalina Georgieva) กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Managing Director, International Monetary Fund: IMF) เข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารธุรกิจดิจิทัลในไทย