​พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2566

09 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งรางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

image