งานสัมมนา Unlock ESG Value for Business Success หัวข้อ “ESG กับการยกระดับธุรกิจไทย” 

06 มิถุนายน 2567

1

เอกสารประกอบการบรรยาย ของนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ในงานสัมมนา Unlock ESG Value for Business Success หัวข้อ “ESG กับการยกระดับธุรกิจไทย”

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.15 – 13.45 น. ณ ห้อง Fuji Grand Ballroom Hotel Nikko Bangkok