​ธปท. เริ่มออกพันธบัตรประเภทอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เป็นครั้งแรก ในเดือนมีนาคม 2564 

Statement | 25 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท. จะเริ่มออกพันธบัตรประเภทใหม่ อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน 
  • ธปท. กำหนดประมูลพันธบัตรอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รุ่นอายุ 6 เดือน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงิน 30,000 ล้านบาท

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. จะเริ่มออกพันธบัตรประเภทใหม่ อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เป็นครั้งแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน

 

ธปท. กำหนดประมูลพันธบัตรอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รุ่นอายุ 6 เดือน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยเปิดขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม บริษัทประกัน เป็นต้น ในระยะต่อไป ธปท. วางแผนประมูลพันธบัตรประเภทดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และจะพิจารณาเพิ่มวงเงิน ความถี่การประมูล และรุ่นอายุพันธบัตร หากความต้องการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต