Stablecoin ที่มีการระบุหน่วยมูลค่าเป็นบาท

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 15/2564 | 17 มีนาคม 2564

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ภาคเอกชนมีความพยายามในการพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซีด้วยการอิงมูลค่ากับสินทรัพย์หรือเงินตรา เพื่อให้มูลค่าผันผวนน้อยลง ซึ่งคริปโทเคอร์เรนซีประเภทนี้ รู้จักในชื่อว่า "Stablecoin" ต่อมา ได้มีการพัฒนา Stablecoin ชนิดใหม่ที่ประยุกต์ใช้กลไกสัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ในการเทียบมูลค่าให้เท่ากับสกุลเงินตราต่าง ๆ โดยเริ่มมีกระแสข่าวการออก Stablecoin ชนิดหนึ่ง ชื่อ THT บน Terra Platform ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งระบุให้ 1 หน่วยของมูลค่า THT เป็น 1 บาท

 

แม้ในปัจจุบัน THT จะยังไม่ได้ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ถ้า THT หรือ stablecoin ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันถูกนำมาใช้ทดแทนเงินบาทในวงกว้าง จะทำให้เกิดการแบ่งแยกระบบเงินตราของประเทศไทยออกไปมากกว่าหนึ่งระบบ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของระบบเงินตราของประเทศ อันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็น การทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ วัตถุหรือเครื่องหมายแทนเงินตราที่เป็นความผิดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

 

ทั้งนี้ ประชาชนควรระมัดระวังและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรม THT เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการฟอกเงิน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 มีนาคม 2564

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ Stablecoin

Stablecoin คืออะไร

ตอบ : Stablecoin เป็นหนึ่งในประเภทของคริปโทเคอร์เรนซี ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มูลค่าใกล้เคียงกับเงินตราหรือสินทรัพย์ที่ต้องการอ้างอิง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

1. Fiat-backed stablecoin คือ stablecoin ที่อิงมูลค่ากับเงินทั่วไป (fiat money) ในอัตราส่วน 1:1


2. Asset-backed stablecoin คือ stablecoin ที่อิงมูลค่ากับสินทรัพย์ต่าง ๆ


3. Algorithmic stablecoin คือ stablecoin ที่ไม่ได้อิงมูลค่ากับเงินทั่วไป หรือสินทรัพย์ใด ๆ แต่ประยุกต์ใช้กลไกสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ในการเทียบมูลค่าให้เท่ากับสกุลเงินตราต่าง ๆ ที่อยู่ใน blockchain ในการกำหนดมูลค่าของเหรียญให้คงที่เสมอ

 

StableCoin คืออะไร

THT คืออะไร

ตอบ : THT เป็น stablecoin ประเภทหนึ่งที่มีการระบุหน่วยมูลค่าเป็นบาท สร้างบน platform ชื่อ Terra ในต่างประเทศ และใช้กลไกในการทำให้มูลค่าของเหรียญคงที่ (จัดเป็นประเภท Algorithmic stablecoin) เพื่อทำให้ THT 1 หน่วยมีมูลค่าใกล้เคียง 1 บาท ผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่าง THT กับ Luna (คริปโทเคอร์เรนซีอีกสกุลของ Terra blockchain ซึ่งใช้ในการสร้าง THT)

 

THT คืออะไร

THT แตกต่างจากเงินประเภท e-money ที่มีการกำหนดให้มูลค่าเท่ากับ 1 บาทอย่างไร

ตอบ : e-money เป็นสื่อการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินล่วงหน้า (pre-paid) แก่ผู้ให้บริการ e-money ขณะที่ THT ไม่มีเงินหรือสินทรัพย์อื่นใดหนุนหลัง

 

THT แตกต่างจากเงินประเภท e-money ที่มีการกำหนดให้มูลค่าเท่า 1 บาท อย่างไร

Stablecoin ที่มีการระบุหน่วยมูลค่าเป็นบาทตามข่าวนี้ได้นับรวม Bitcoin และ Ethereum หรือไม่

ตอบ : Bitcoin และ Ethereum ไม่เป็น stablecoin

 

StableCoin ที่มีการระบุหน่วยมูลค่าเปแ็นบาทตามข่าวนี้ได้นับรวม bitcoin และ ethereum หรือไม่

ในต่างประเทศมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีที่คล้าย THT อย่างไร

ตอบ : ปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางใดในโลกที่ออกมารับรองว่า คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (legal tender)

 

ในต่างประเทศมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ cryptocurrency ที่คล้าย THT อย่างไร

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมงานสกุลเงินดิจิทัล ฝ่ายตลาดการเงิน สายตลาดการเงิน

0 2356 7532

DigitalCurrencyTeam@bot.or.th