มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

แถลงข่าวร่วม | 23 มีนาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออก 2 มาตรการใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคหลัง COVID-19

2