มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจ

​Media Briefing | 21 เมษายน 2564

สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 21 เมษายน 2564 คุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ชี้แจงรายละเอียดมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที่มีผลบังคับใช้แล้วตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ให้กับสื่อมวลชน

คุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

  • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2
คุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่