ธนาคารแห่งประเทศไทยรับมอบทองคำเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 32/2564 | 30 เมษายน 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท. ได้รับมอบทองคำจากคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
  • การมอบทองคำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองเงินตราครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 26 โดย แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,060.882 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ.

วันนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำจำนวน 10 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา โดยมีพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ มอบสินทรัพย์ในครั้งนี้

 

สำหรับการมอบทองคำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองเงินตราครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 26 จากสินทรัพย์ที่รับมอบแล้วทั้งสิ้น แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,060.882 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ. 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2564

วันนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำจำนวน 10 กิโลกรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนวิเทศและองค์กรสัมพันธ์

0 2283 5014

เอกสารข่าว