​Media  Briefing ส่องเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวัคซีน

​Media Briefing | 14 พฤษภาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค Media Briefing เรื่อง "ส่องเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยวัคซีน"

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์