ธปท. ชี้ลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาติ่งหนี้และรถที่ใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินถูกยึดสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาผ่านงานมหกรรมเช่าซื้อ

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 41/2564 | 17 มิถุนายน 2564

สรุปสาระสำคัญ
  • ตามที่ ธปท. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมผู้ให้บริการ 12 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้เช่าซื้อสนใจลงทะเบียนมา 13,450 คัน 
  • ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่ประสบปัญหาเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระหนี้เพิ่มหลังจากยึดรถออกขายทอดตลาดไปแล้ว หากรู้สึกว่าเจ้าหนี้ต้องการให้จ่ายมากเกินไป สามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยผ่านงานมหกรรมในครั้งนี้

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมกับผู้ให้บริการ 12 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์ขึ้น ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมีประชาชนสนใจมากพอสมควร ในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้เช่าซื้อสนใจลงทะเบียนมา 13,450 คัน 

งานมหากรรมไกล่เกลื่ยหนี้สิน

อย่างไรก็ดี จะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษสำหรับ "กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่มีปัญหาติ่งหนี้" หรือ กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่ประสบปัญหาเจ้าหนี้เรียกร้องให้ชำระหนี้เพิ่มหลังจากยึดรถออกขายทอดตลาดไปแล้ว หากรู้สึกว่าเจ้าหนี้ต้องการให้จ่ายมากเกินไป ท่านสามารถยื่นขอไกล่เกลี่ยผ่านงานมหกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งของงานมหกรรม ปัญหาติ่งหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนหนึ่งเกิดจากธุรกิจเช่าซื้อไม่ได้มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่มีการควบคุม โดยแนวทางในการไกล่เกลี่ยสำหรับกลุ่มนี้ คือ ลูกหนี้จะชำระหนี้เฉพาะยอดหนี้ตามแนวของศาล และ สคบ. โดยจะให้โอกาสลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้ส่วนนี้ได้นานระยะหนึ่งเช่น 3 ปี เป็นต้น

 

นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มคือ "กลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่รถถูกยึดไปไม่นาน รถยังไม่ถูกขายทอดตลาด" ถ้าเป็นรถที่ใช้ประกอบอาชีพ ส่วนนี้สามารถลงทะเบียนขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ลิสซิ่งได้เช่นเดียวกัน เราเชื่อว่าหลังจากที่แนวปฏิบัติเรื่องการคำนวณติ่งหนี้ของเช่าซื้อชัดเจนขึ้น เจ้าหนี้จะมีแรงจูงใจที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้มากขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ลูกหนี้ที่เช่าซื้อรถคันนี้ คือ ผู้ที่เต็มใจจะให้ราคาดีที่สุด ถ้าไกล่เกลี่ยปัญหากันได้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ win win ทั้งสองฝ่าย โดยแนวทางการไกล่เกลี่ยส่วนนี้ คือ ผู้ให้เช่าซื้อจะยอมให้ผู้เช่าซื้อสามารถรับรถที่ถูกยึดมา กลับไปเพื่อใช้ประกอบอาชีพ โดยจะปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระหนี้ต่อจากที่หยุดชำระค่างวดไป โดยจะคิดค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากค่างวดที่ควรได้รับชำระเท่านั้นซึ่งจะไม่มาก

 

แม้ท่านจะไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ให้เช่าซื้อทั้ง 12 แห่ง ถ้าท่านเดือดร้อนประสบปัญหา ไม่สามารถหาข้อยุติกับเจ้าหนี้ได้ ท่านยังสามารถยื่นข้อเสนอไปที่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางของ "ทางด่วนแก้หนี้" ของ ธปท. ซึ่งจะส่งคำขอไกล่เกลี่ยของท่านไปที่เจ้าหนี้ลิสซิ่งของท่าน (www.1213.or.th/App/DebtCase)

 

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

สุดท้ายนี้ ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ได้ทำจัดทำบทความให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาติ่งหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ https://bit.ly/3gyX7F3 นอกจากนี้ สคบ. สำนักงานศาลยุติธรรม และ ธปท. ได้จัดทำระบบงาน หรือ แอป (application) สำหรับผู้ที่มีปัญหาติ่งหนี้ ที่จะสามารถเข้าไปเช็คเบื้องต้นได้ง่าย ๆ ว่าท่านจะมีภาระหนี้เหลือสักเท่าไหร่ ซึ่งสามารถเข้าเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ สคบ. (www.ocpb.go.th/debt/) และเว็บไชต์ของ ธปท. และ 1213 เราเชื่อว่าความโปร่งใสที่มีมากขึ้นจะทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อสามารถหาข้อตกลงกันมากขึ้นและจะดีต่อธุรกิจเช่าซื้อโดยรวมด้วย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 2564

 

ลูกหนี้เช่าซื้อ (รถยนต์) สามารถตรวจสอบภาระหนี้ได้ด้วยตัวเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

1213

Debtfair@bot.or.th