ส่องเศรษฐกิจไทยในวิกฤติโควิด

22 กรกฎาคม 2564 ใช้เวลาอ่าน 999 นาที 55k

ส่องเศรษฐกิจไทยในวิกฤติโควิด

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค MediaBriefing ส่องเศรษฐกิจไทยในวิกฤติโควิด ให้กับสื่อมวลชน

 

 

 

ส่องเศรษฐกิจไทยในวิกฤติโควิด

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด

ดาวน์โหลด PDF