ธปท. ออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) ที่ให้ผลตอบแทนสูง

​​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 74/2564 | 15 ตุลาคม 2564

สรุปสาระสำคัญ

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งว่าการลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ FOREX โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมาย และอาจเป็นการหลอกลวงผู้ลงทุน เพราะมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนด้วย ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ต้องการทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศควรทำกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้น และไม่ควรเชื่อตามการโฆษณาหรือเชิญชวนจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการดังกล่าว หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อสอบถามฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงินของ ธปท.

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า การชักชวนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน (FOREX) โดยจะได้ผลตอบแทนที่ดี มักเป็นการหลอกลวง และมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุนในลักษณะดังกล่าว เพราะนอกจากธุรกิจดังกล่าวจะผิดกฎหมายแล้ว ประชาชนยังมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนด้วย 

ธปท. ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

 

1. ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ประชาชนจะต้องทำกับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น และปัจจุบัน ยังไม่เคยให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนแต่อย่างใด

 

2. การประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมกับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FOREX ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้บริการรับ-ส่งเงินเพื่อให้ประชาชนทำธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงินในธุรกรรม FOREX บนเว็บไซต์ ทั้งในและต่างประเทศ มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

 

3. บุคคลที่โฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ FOREX กับตนโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย  

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถาม ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท. โทร 02 3567799 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร 1213 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 ตุลาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

SpecialTask-FPD@bot.or.th