​แถลงข่าวร่วมการขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาทระหว่างธนาคารกลางมาเลเซียและธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวร่วม | 26 ตุลาคม 2564

Logo
สรุปสาระสำคัญ

วันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2564) ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท (ringgit - baht settlement framework) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  

ในวันนี้ (วันที่ 26 ตุลาคม 2564) ธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศการขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาท (ringgit - baht settlement framework) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  โดยการขยายความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย

 

การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต-บาทในครั้งนี้ จะขยายกลุ่มผู้ใช้บริการ ให้ครอบคลุมชาวไทยที่พำนักในมาเลเซีย และชาวมาเลเซียที่พำนักในไทย รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม เช่น เกณฑ์การเรียกเอกสารให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นต้น

 

ในโอกาสนี้ นายอับดุล ราชีด กาฟโฟร์ รองผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย กล่าวว่า "การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินครั้งนี้ จะช่วยให้บุคคลธรรดาและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศสามารถใช้เงินริงกิต หรือเงินบาทในการทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะต่อไป"

 

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า "การขยายขอบเขตของกลไกการชำระเงินสกุลริงกิต - บาทครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจในมาเลเซียและไทย ช่วยส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศที่เริ่มให้บริการไปในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ ธปท. เชื่อว่าการขยายขอบเขตของกลไกดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นและการรวมกลุ่มทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซียนต่อไป"

 

กลไกความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารกลางมาเลเซีย และ ธปท. ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่นที่มีการลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้ขยายความร่วมมือครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 

 

ในการนี้ ธนาคารกลางมาเลเซีย และ ธปท. ได้ร่วมกันคัดเลือกธนาคารพาณิชย์จากทั้งสองประเทศ เพื่อดำเนินการภายใต้กลไกการชำระเงินสกุลริงกิต-บาท โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าร่วม ได้แก่ เงินกองทุนและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ประสบการณ์การให้บริการด้านการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็งกับธนาคารพาณิชย์ในอีกประเทศหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

 

ธพ. ในมาเลเซีย

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม    

 1. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 2. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)   

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1. Bangkok Bank Berhad
 2. CIMB Bank Berhad
 3. Malayan Banking Berhad
 4. MUFG Bank (Malaysia) Berhad
 5. Public Bank Berhad
 6. RHB Bank Berhad
 7. United Overseas Bank (Malaysia) Berhad

ธพ. ในประเทศไทย

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม

 1. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 2. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

• รายชื่อธนาคารพาณิชย์เดิมที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกลางมาเลเซีย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
The Bank Negara Malaysia
Strategic Communications Department
โทรศัพท์: (603) 2692 8592 
Email : communications@bnm.gov.my

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : (66) 2283 6467
Email : BOT-ACCD@bot.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

(66) 2 0 283 6467

BOT-ACCD@bot.or.th