ธปท. ยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 81/2564 | 11 พฤศจิกายน 2564

สรุปสาระสำคัญ

นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้พัฒนาเครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค หรือ BOT RAT ซึ่งย่อมาจาก Regional Activity Tracker เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก

นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้พัฒนาเครื่องชี้เร็วเศรษฐกิจภูมิภาค หรือ BOT RAT ซึ่งย่อมาจาก Regional Activity Tracker เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการจับชีพจรและแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเร็วที่สะท้อนให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อประกอบการวางแผนธุรกิจในระยะข้างหน้าได้ดีขึ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย สำหรับ BOT RAT จะนำเสนอเครื่องชี้เร็วทั้งหมด 13 เครื่องชี้ ครอบคลุม 5 สาขาการผลิตที่สำคัญในภูมิภาค ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ตลาดแรงงาน การใช้จ่ายของประชาชน และภาคเกษตร ซึ่งเครื่องชี้เร็วชุดนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายภาคส่วน ทั้งกรมทางหลวง กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมการจัดหางาน Gistda และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธปท. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้

 

ทั้งนี้ ธปท. มีกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเป็นประจำทุกวันที่ 15 ของทุกเดือนผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เอกสารสรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในรูปแบบ infographic คลิปวีดิโอความยาว 5 นาทีที่เล่าพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคล่าสุดจากเครื่องชี้ BOT RAT และ Dashboard แสดงสถิติเครื่องชี้ BOT RAT ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกช่วงเวลาหรือพื้นที่ที่สนใจได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามข้อมูล BOT RAT ได้ที่ www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Regional_Economy.aspx

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

BOT RAT
ข้อมูลใน BOT RAT

ข้อมูลเพิ่มเติม