การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565

ครั้งที่ 1/2565 | 18 เมษายน 2565

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายสุรัช แทนบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการเงิน ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

image