การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2565

ครั้งที่ 2/2565 | 27 มิถุนายน 2565

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และ ผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมสื่อสารให้แก่นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

image
image
image