ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางอินโดนีเซียแสดงการใช้บริการชำระเงินระหว่างไทยและอินโดนีเซียด้วย QR Code 

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 64/2565 | 02 พฤศจิกายน 2565

สรุปสาระสำคัญ

การเชื่อมโยงบริการชำระเงินด้วย QR Code ระหว่างประเทศ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางอินโดนีเซีย จะช่วยให้นักท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินโดนีเซียมีช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ และถือเป็นหนึ่งในบริการภายใต้โครงการ ASEAN Payment Connectivity ที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศอาเซียนให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีการจัดแสดง Indonesia -Thailand Cross-border Payment Linkage: Insights and Live Demonstrations ในโอกาสที่ ธปท. และธนาคารกลางอินโดนีเซีย (Bank Indonesia) ได้เปิดตัวการเชื่อมโยงบริการชำระเงินด้วย QR Code ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ให้บริการชำระเงินระหว่างทั้งสองประเทศที่ร่วมโครงการนี้ถึง 76 ราย สำหรับประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 

ในงานดังกล่าว น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Ms. Filianingsih Hendarta, Assistant Governor, Head of Payment System Policy Department, Bank Indonesia ได้ร่วมแสดงการใช้บริการชำระเงินระหว่างไทยและอินโดนีเซียด้วย QR Code ผ่านการใช้ mobile banking บนโทรศัพท์มือถือ

 

“บริการดังกล่าวช่วยสร้างประสบการณ์การชำระเงินให้เหมือนการใช้ mobile banking อยู่ในประเทศตนเอง โครงการนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวระหว่างไทยและอินโดนีเซียมีช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัย รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ และถือเป็นหนึ่งในบริการภายใต้โครงการ ASEAN Payment Connectivity ที่มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศอาเซียนให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น” 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 พฤศจิกายน 2565

จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022
จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2022

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน

0 2283 5054

crossborderpayments@bot.or.th