​การประชุมทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางมาเลเซีย

การประชุมทวิภาคี | 07 กุมภาพันธ์ 2566

20230207

​การประชุมทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางมาเลเซีย

 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับ นอร์ ชามเซียห์ โมฮาหมัด ยูนุส ผู้ว่าการและคณะผู้บริหารธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรุงเทพ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลาง โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินดิจิทัลและการเงินสีเขียว รวมถึงการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับโลกใหม่ และการเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างสองธนาคารกลาง

 

20230207