ธนาคารแห่งประเทศไทยรับมอบทองคำเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา

ข่าว ธปท. ฉบับที่ | 19/2566 27 เมษายน 2566

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท.ได้รับมอบทองคำจำนวน 14.5 กิโลกรัม จาก หลวงปู่บุญเรือง กิตฺติปุญโญ
  • สินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,102.844 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565)

วันนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำจำนวน 14.5 กิโลกรัม จาก หลวงปู่บุญเรือง กิตฺติปุญโญ วัดพุมุด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประธานสงฆ์และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งทองคำดังกล่าว เป็นทองคำที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี "ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา" ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา 

 

สินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,102.844 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565)

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริหารความสัมพันธ์องค์กร

0 2356 7224

gold1
gold