การประชุมทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางกัมพูชา

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับ H.E. Chea Chanto ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลาง รวมถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงการชำระเงินรายย่อยระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการและผู้บริหารของธนาคารกลางทั้งสองแห่งได้ร่วมเปิดตัวการชำระเงินระหว่างไทย - กัมพูชาด้วย QR Code ระยะที่ 2 ที่นักท่องเที่ยวไทยสามารถชำระเงินค่าสินค้าที่ร้านค้าในประเทศกัมพูชาด้วย cross-border QR code ผ่าน mobile banking app ซึ่งทำให้การชำระเงินระหว่างสองประเทศมีความสะดวก ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นอีกด้วย

01
02
03
04