การประชุมทวิภาคีระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางเวียดนาม

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหาร ธปท. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับ Ms. Nguyen Thi Hong ผู้ว่าการ และคณะผู้บริหารธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพ โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ และความท้าทายในการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองธนาคารกลาง

01
2
3
4
5