ความคืบหน้าการผลักดัน FX ecosystem ใหม่

​Media Briefing | 27 มิถุนายน 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ธปท. จัด Media Briefing เรื่อง ความคืบหน้าการผลักดัน FX Ecosystem ใหม่ โดย คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน คุณพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน และคุณชนานันท์ สุภาดุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 2 ชั้น 1 ธปท.

1
2
4
5
6