สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

​Media Briefing | 03 กรกฎาคม 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ธปท. จัด Media Briefing เรื่อง สถานการณ์หนี้ครัวเรือนและความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดย คุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 2 ชั้น 1 ธปท.

03
02
01