ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพบสื่อมวลชน (Meet the Press)

Meet the Press | 19 กรกฎาคม 2566

​วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ธปท. จัดงาน ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบสื่อมวลชน (Meet the Press) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย