แถลงข่าวร่วมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF-World Bank Group ปี 2569 พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 50/2566 | 28 พฤศจิกายน 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และนางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวร่วมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 ของประเทศไทย พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ของการประชุมครั้งนี้

 

นายพรชัย ฐีระเวช กล่าวว่า "เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ได้ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารโลก ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการที่ไทยจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลก ปี 2569 ซึ่งนับเป็นครั้งที่สอง หลังจากในปี 2534 ที่ไทยได้รับเกียรติและความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนี้มาแล้ว โดยคาดว่าในการประชุมปี 2569 จะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 12,000 คน รวมถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกว่า 190 ประเทศ และหลังจากวันนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ที่จะร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน"

 

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ไทยจะทำหน้าที่เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจการเงิน ประสบการณ์เชิงนโยบาย และหารือทิศทางความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเป็นช่องทางการร่วมผลักดันนโยบายการเงินการคลังเพื่อดูแลการเติบโตและเสถียรภาพเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มประเทศต่าง ๆ

 

สำหรับไทยเอง การจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจการเงินโลกแล้ว ยังจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้ ทั้งในช่วงการประชุมและต่อเนื่องหลังจากนั้น  รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกไปพร้อมๆ กับการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านการแสดง ศิลปะวัฒนธรรม และอาหาร ให้เผยแพร่ไปทั่วโลกได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว"

 

และในโอกาสพิเศษนี้ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ และกราฟิกประกอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก รวมทั้งตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ในห้วงการประชุม โดยควรต้องชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมกับสื่อให้เห็นถึงแนวคิดที่ทันสมัย สะท้อนความเป็นผู้นำและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2567 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์และช่องทาง Social Media ของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กระทรวงการคลัง และ ธปท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้นำทางด้านการเงิน รวมถึงภาคธุรกิจ นักลงทุน และสื่อมวลชนจากทั่วโลก เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

0 2283 5362

imfwblogocontest@bot.or.th