แถลงข่าวร่วมการเปิดให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างไทยและฮ่องกง

แถลงข่าวร่วม | 04 ธันวาคม 2566

head

แถลงข่าวร่วม
การเปิดให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างไทยและฮ่องกง

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดตัวการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างฮ่องกงและประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและประเทศไทยได้รับบริการชำระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย

 

บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ดังกล่าว จะทำให้ผู้ที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและประเทศไทยสามารถทำรายการชำระเงินกับร้านค้าได้โดยง่าย โดยผู้ใช้บริการที่มาจากฮ่องกงสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสแกน QR มาตรฐานของไทย (Thai QR code) และผู้ใช้บริการที่มาจากไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสแกน QR ของฮ่องกง (Hong Kong FPS QR code) ที่ร้านค้าได้แสดงไว้ ทำให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางชำระเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ขณะที่ร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าในทันที ทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของฮ่องกงและประเทศไทยด้วย

 

ในโอกาสนี้ นาย Eddie Yue ผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกงกล่าวว่า "ธนาคารกลางฮ่องกงมีความยินดีอย่างยิ่งต่อความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดนรายย่อย ที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดตัวบริการในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของระบบ Fast Payment System ในการขยายบริการชำระเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาค"

 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า "ความร่วมมือกับฮ่องกงในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย และสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการชำระเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและไทยจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคนต่อปี และต่อร้านค้าที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม"

 

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งการผลักดันจากธนาคารกลาง คือ HKMA และ ธปท. ผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน ได้แก่ Hong Kong Interbank Clearing Limited (HKICL) และ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (NITMX) ผู้ให้บริการชำระดุลระหว่างประเทศ ได้แก่ HSBC Hong Kong  และธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งผู้ให้บริการชำระเงินหลายรายที่เข้าร่วมให้บริการแอปพลิเคชัน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่งและ Non-bank 2 แห่งของฮ่องกง และธนาคารพาณิชย์ 3 แห่งของไทย และอีกหลายแห่งของทั้งสองฝ่ายที่ร่วมให้บริการ QR แก่ร้านค้า โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ

 

ธนาคารกลางทั้ง 2 แห่งเชื่อว่าการเชื่อมโยงการชำระเงินข้ามพรมแดนครั้งนี้ ให้ทางเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงินในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

ธนาคารกลางฮ่องกง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
โทร:  02283 5033
อีเมล์: crossborderpayments@bot.or.th
 

Hong Kong Monetary Authority
Communications Division
Tel: (+852) 2878 1990
Email: press_office@hkma.gov.hk

ระบบการชำระเงิน

รายชื่อผู้ให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างไทยและฮ่องกง
 

ผู้ใช้บริการที่มาจากไทย ใช้จ่ายที่ฮ่องกงผู้ใช้บริการที่มาจากฮ่องกง ใช้จ่ายที่ไทย
ใช้แอปพลิเคชัน
การชำระเงิน
ของผู้ให้บริการ
ต่อไปนี้
ชำระเงินที่ร้านค้าซึ่งใช้ QR ที่ออกโดยผู้ให้บริการต่อไปนี้*ใช้แอปพลิเคชันการชำระเงินของผู้ให้บริการต่อไปนี้ชำระเงินที่ร้านค้าซึ่งใช้ QR
ที่ออกโดยผู้ให้บริการต่อไปนี้*
1. ธนาคารกรุงเทพ1. Bank of China (Hong Kong) Limited1. Bank of China (Hong Kong) Limited1. ธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา2. Bank of Communications (Hong Kong) Limited2. Bank of Communications (Hong Kong) Limited2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. ธนาคารกรุงไทย3. Bank of Communications Co. Ltd., Hong Kong Branch3. Bank of East Asia, Limited (The)3. ธนาคารกรุงไทย 
 4. China Construction Bank (Asia) Corporation Limited

4. Citibank (Hong Kong) Limited

 

4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. CMB Wing Lung Bank Limited

5. Fubon Bank (Hong Kong) Limited

 

5. ธนาคารไทยพาณิชย์
 6. Dah Sing Bank, Limited

6. Hang Seng Bank, Limited

 

 
 7. DBS Bank (Hong Kong) Limited7. HKT Payment Limited
 
 8. DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch

8. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)

 
 9. ePaylinks Technology Co., Limited9. Octopus Cards Limited 
 10. Hang Seng Bank, Limited     
 11. HKT Payment Limited  
 12. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)  
 13. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
 14. OCBC Bank (Hong Kong) Limited  
 15. Shanghai Commercial Bank Limited  
 16. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
 17. TNG (Asia) Limited  
 18. United Overseas Bank Ltd.  
 19. Yintran Group Holdings Limited  
 20. ZA Bank Limited  

 

  *รายชื่อผู้ให้บริการ (ภาษาอังกฤษ) เรียงตามลำดับตัวอักษร

 

OR