แถลงข่าวร่วมธนาคารแห่งประเทศไทยและ TikTok ร่วมมือส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน และทักษะทางการเงินให้กับประชาชน

แถลงข่าวร่วม | 09 กุมภาพันธ์ 2567

head

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy TikTok Thailand ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจการเงิน ความรู้ทางการเงิน วินัยทางการเงิน ตลอดจนการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงิน โดยมุ่งเน้นพัฒนาแหล่งข้อมูลความรู้ และจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

 

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ กล่าวว่า "การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงในไทย ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย ทันกระแส มีคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งด้านสาระความรู้และความบันเทิง ในขณะเดียวกัน ธปท. มีข้อมูลความรู้ด้านการเงินที่ต้องการเผยแพร่ให้ได้ในวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวประชาชน เช่น การเตือนภัยการเงิน การบริหารจัดการหนี้สิน ซึ่ง ธปท. ได้ปรับรูปแบบการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ให้สั้นกระชับ และเข้าใจง่ายมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลความรู้สำคัญจาก ธปท. ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและสุขภาพทางการเงินของประชาชน สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

 

คุณชนิดา คล้ายพันธ์, Head of Public Policy – TikTok, Thailand กล่าวว่า "TikTok ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยการอำนวยพื้นที่สำหรับเผยแพร่ความรู้และทักษะทางดิจิทัลตามแนวคิด Smart Economy, Smart People ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนการส่งต่อความรู้ด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ เพื่อยกระดับทักษะทางการเงินของประชาชนไทยให้มีความแข็งแกร่ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเงินในยุคที่มีความเสี่ยงรอบด้าน TikTok เชื่อมั่นว่าในการร่วมมือกับ ธปท. จะช่วยกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธปท. และ TikTok มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
TikTok Thailand
9 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร
โทร : 0 2283 5362
E-mail : corpcommstrategydiv@bot.or.th

TikTok Thailand
ปริญดา อุดมวงศ์
โทร : 081 755 7071
E-mail : mailto:prinda.udomwong@tiktok.com

อื่นๆ
01