ธนาคารแห่งประเทศไทยรับมอบทองคำเพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา

ข่าว ธปท. ฉบับที่ | 18/2567 30 เมษายน 2567

สรุปสาระสำคัญ
  • ธปท.ได้รับมอบทองคำจำนวน 12.5 กิโลกรัม จาก หลวงปู่คลาด ครุธัมโม
  • สินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,117.339 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566)

วันนี้ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำจำนวน 12.5 กิโลกรัม จากหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประธานสงฆ์และผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งทองคำดังกล่าว เป็นทองคำที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี "ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา" ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา

 

สินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,117.339 กิโลกรัม และเงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์ สรอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566)

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนบริหารความสัมพันธ์องค์กร

0 2356 7224

01
02
3