ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารกลางในภูมิภาคและธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) เดินหน้าโครงการ Nexus เพื่อเตรียมเปิดให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคี

ข่าว ธปท. ฉบับที่ 28/2567 | 01 กรกฎาคม 2567

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคารกลางในภูมิภาค และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements: BIS) ประกาศความสำเร็จในการออกแบบบริการและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบพหุภาคีสำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย (ภายใต้โครงการ Nexus ระยะที่ 3)

 

นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินเดีย ในฐานะสมาชิกกลุ่มแรกของ Nexus ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ Nexus ระยะที่ 4 (อินโดนีเซียเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์) และมุ่งหวังว่าจะมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมในภายหลัง โดยการดำเนินการของโครงการระยะที่ 4 จะเป็นการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อผลักดันให้การเชื่อมระบบการชำระเงินของประเทศสมาชิกเป็นไปตามแผนงาน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการต่อไป

 

โครงการ Nexus เป็นการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบทันที (instant payment) ของแต่ละประเทศในลักษณะพหุภาคี (multilateral payment linkage) ผ่านระบบกลางที่ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้ามาเชื่อมได้ทันที สำหรับ ธปท. ได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้การชำระเงินระหว่างประเทศมีความสะดวก ต้นทุนต่ำ ปลอดภัย และโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะใช้บริการ

 

Mr. Agustín Carstens, BIS General Manager กล่าวว่า “โครงการ Nexus จะเป็นโครงการแรกของ BIS Innovation Hub (BISIH) ที่ธนาคารกลางและผู้ให้บริการระบบการชำระเงินจะร่วมเดินหน้าตามแผนงานด้วยกัน โดยความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของโครงการ Nexus จะทำให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีค่าบริการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่ม G20 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบการชำระเงิน โดยเมื่อการเชื่อมต่อระยะแรกสำเร็จ โครงการ Nexus จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประชาชนใน 5 ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันกว่า 1.7 พันล้านคน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ”

 

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า “ธปท. มีความยินดีที่ได้ร่วมผลักดันโครงการ Nexus มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ประชาชน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ต่างประเทศได้รับประโยชน์ในวงกว้างจากการแก้ไขปัญหาในการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินที่รวดเร็วของประเทศต่าง ๆ ให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการ Nexus จะริเริ่มจากภายในภูมิภาคอาเซียน แต่ Nexus มีจุดมุ่งหมายในการขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วโลกต่อไปในอนาคต”

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1 กรกฎาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

crossborderpayments@bot.or.th

ระบบการชำระเงิน