ธนบัตรแบบ 10


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

เนื่องด้วยธนบัตรแบบ 9 ชนิดราคา 100 บาท ออกใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงเกิดการปลอมแปลงมาก รัฐบาลจึงได้เปลี่ยนแบบของธนบัตรชนิดราคา 100 บาทใหม่ โดยให้เพิ่มการพิมพ์เส้นนูนสีแดงเพียงสีเดียว และกำหนดให้พิมพ์สอดสีหลายสีและพิมพ์เส้นนูนสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสี

  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาพประธาน 
  • ด้านหลังเป็นภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 
  • มีชนิดราคาเดียว คือ 100 บาท 
  • พิมพ์ที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด (THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED) ประเทศอังกฤษ
  • เริ่มออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2511