ธนบัตรแบบ 15


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร

มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นแบบที่เริ่มออกใช้ครบทุกชนิดราคา และปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิดราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา 

 • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ  
 • ด้านหลังเป็นภาพของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเทิดพระเกียรติ เป็นภาพประธาน
 • มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท   
 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

ขนาด : 7.20 x 13.80 เซนติเมตร 

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 

วันออกใช้ : วันที่ 3 มีนาคม 2546 

 

ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

ขนาด : 7.20x 14.40 เซนติเมตร

รุ่นหนึ่ง : พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 

วันออกใช้​ : วันที่ 18 สิงหาคม 2540 

 

รุ่นสอง : แบบปรับปรุง  พิมพ์บนกระดาษ

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 

วันออกใช้ : ​วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ​

 

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

ขนาด : 7.20 x 15.00 เซนติเมตร

รุ่นหนึ่ง : ลักษณะเหมือนกับธนบัตรแบบ 14 แต่มีแถบฟอยล์สีเงินด้านหน้าธนบัตร

ภาพประธานด้านหลัง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาพการศึกษาของไทย

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 

วันออกใช้ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2547

 

รุ่นสอง : แบบปรับปรุง  เปลี่ยนภาพประธานด้านหลัง : 

ภาพประธานด้านหลัง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารเรือ และภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเลิกทาส

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 5 กันยายน 2548 

วันออกใช้ : วันที่ 21 ตุลาคม 2548

 

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

ขนาด : 7.20 x 15.60 เซนติเมตร 

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 

วันออกใช้ : วันที่ 1 สิงหาคม 2544

 

ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท

ขนาด : 7.20 x 16.20 เซนติเมตร 

รุ่นหนึ่ง

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 1 กันยายน 2542 

วันออกใช้ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 

 

รุ่นสอง : แบบปรับปรุง  เพิ่มฟอยล์สีเงินด้านหน้าธนบัตร

ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 

วันออกใช้ : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

ประกาศกระทรวงการคลัง

 • ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

 • ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท รุ่นหนึ่ง

 • ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท รุ่นสอง

 • ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท รุ่นหนึ่ง

 • ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท รุ่นสอง

 • ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

 • ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท รุ่นหนึ่ง

 • ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท รุ่นสอง