ธนบัตรแบบ 4 (กรมแผนที่)

ธนบัตรแบบ 4 (กรมแผนที่)


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร
  • มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ 4 (โทมัส) แต่พิมพ์จากกรมแผนที่ทหารบก เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เกิดการขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงตัดสินใจพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้เอง  โดยใช้วัตถุดิบที่พึงหาได้ภายในประเทศ และมอบหมายให้ กรมแผนที่ทหารบก กรมอุทกศาสตร์ และโรงพิมพ์ของเอกชนบางแห่ง เป็นผู้จัดพิมพ์ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน
  • ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
  • มี 4 ชนิดราคา ได้แก่  1 บาท  10 บาท  20 บาท และ 100 บาท 
  • พิมพ์คำว่า "กรมแผนที่" ไว้ที่ขอบล่างของธนบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  • ใช้กระดาษจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2485