ธนบัตรแบบ 4 (โทมัส)


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร
  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน  โดยมีภาพสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระสมุทรเจดีย์  พระปฐมเจดีย์  ป้อมมหากาฬกับบรมบรรพต พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์กับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นภาพประกอบของธนบัตรแต่ละชนิดราคาตามลำดับ 
  • ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
  • มี 2 รุ่น รุ่นหนึ่ง พิมพ์ข้อความด้านหน้าธนบัตรว่า "รัฐบาลสยาม" รุ่นสอง เปลี่ยนเป็นคำว่า "รัฐบาลไทย"
  • มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 1 บาท 5 บาท  10 บาท  20 บาท และ 1000 บาท
  • พิมพ์ที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด (THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED) ประเทศอังกฤษ
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2481 ในรัชกาลที่ 8