ธนบัตรแบบ 5


 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร
  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน โดยมีลายเฟื่อง อุโบสถและวิหารวัดภูมินทร์ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประตูซุ้มยอดมงกุฎวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นภาพประกอบของแต่ละชนิดราคา 
  • ด้านหลังเป็นภาพพระบรมมหาราชวัง ด้านวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • มี 7 ชนิดราคา ได้แก่ 50 สตางค์  1 บาท 5 บาท  10 บาท  20 บาท  100 บาท  และ 1000 บาท
  • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตร กระทรวงการคลัง ของประเทศญี่ปุ่น
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อ พ.ศ. 2485