ธนบัตรแบบ 6

 

ภาพธนบัตร
ข้อมูลธนบัตร
  • ด้านหน้าเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์เป็นภาพประธาน
  • ด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม
  • มี 2 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท และ 100 บาท 
  • พิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหารบกและกรมอุทกศาสตร์ ใช้กระดาษที่ผลิตจากโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี
  • ชนิดราคา 20 บาท มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ 4 (โทมัส)  
  • ชนิดราคา 100 บาท มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ 4  (กรมแผนที่)
  • เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพ.ศ. 2488