นิทรรศการกิจการธนบัตร

นิทรรศการกิจการธนบัตร

"นิทรรศการกิจการธนบัตร" เปิดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มบุคคล ที่สนใจเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ โดยต้องติดต่อล่วงหน้าและไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. จำนวนกลุ่มละไม่เกิน 50 คน (สำหรับสถาบันการศึกษารับผู้เข้าชมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชม และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

นิทรรศการกิจการธนบัตร

...

...

...

...

 1. ตรวจสอบวันที่ต้องการเข้าชมนิทรรศการ จากปฏิทินที่มีวันว่าง
 2. เข้าจองระบบการจองเข้าชมนิทรรศการ >> Click ที่นี่ <<
 3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ธปท. ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อยืนยันการเข้าชมและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเข้าชมนิทรรศการ 

 

 • สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2356-8690  

ปฎิทินการจองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ


 

 • แต่งกายสุภาพ
 • ห้ามถ่ายภาพ ทุกพื้นที่ในสายออกบัตรธนาคาร 
 • ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกภาพทุกชนิดเข้าห้องนิทรรศการ​​ 
 • ไม่ส่งเสียงดังในระหว่างการเข้าชม​ 

 • สวมใส่หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสายออกบัตรธนาคาร
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคารและห้องนิทรรศการกิจการธนบัตร
 • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือตามจุดที่กำหนด
 • ปฏิบัิติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด