ข้อมูล สถานแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ณ วันที่ 8 ก.ย. 66 ย้อนหลังไป 3 เดือน