จดหมายเปิดผนึกชี้แจงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน

 

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน แนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมาย และระยะเวลาที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย

 

จดหมายเปิดผนึก เมษายน 2566

จดหมายเปิดผนึกที่ผ่านมา

  • จดหมายเปิดผนึก ตุลาคม 2565

  • จดหมายเปิดผนึก เมษายน 2565

  • จดหมายเปิดผนึก กรกฎาคม 2564

  • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2564