จดหมายเปิดผนึกชี้แจงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน

 

จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน แนวทางการดำเนินนโยบายเพื่อนำอัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่เป้าหมาย และระยะเวลาที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย

 

จดหมายเปิดผนึก กุมภาพันธ์ 2567

จดหมายเปิดผนึกที่ผ่านมา

 • จดหมายเปิดผนึก เมษายน 2566

 • จดหมายเปิดผนึก ตุลาคม 2565

 • จดหมายเปิดผนึก เมษายน 2565

 • จดหมายเปิดผนึก กรกฎาคม 2564

 • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2564

 • จดหมายเปิดผนึก กรกฎาคม 2563

 • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2563

 • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2561

 • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2560

 • จดหมายเปิดผนึก มกราคม 2559

 • จดหมายเปิดผนึก กุมภาพันธ์ 2558