รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจวันที่อนุญาต
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการระบบการชำระดุล5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม28 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการระบบการชำระดุล5 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชสการให้บริการรับชำระเงินแทน10 กันยายน 2561
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชสการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม10 กันยายน 2561
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.การให้บริการรับชำระเงินแทน10 กันยายน 2561
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่นการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารดอยซ์แบงก์การให้บริการรับชำระเงินแทน10 กันยายน 2561
ธนาคารดอยซ์แบงก์การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์การให้บริการรับชำระเงินแทน10 กันยายน 2561
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่นการให้บริการรับชำระเงินแทน10 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่นการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์10 กันยายน 2561
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม28 กันยายน 2561
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม16 สิงหาคม 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการให้บริการรับชำระเงินแทน16 สิงหาคม 2561
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561
ธนาคารออมสินการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม16 สิงหาคม 2561
ธนาคารออมสินการให้บริการแก่ผู้รับบัตร16 สิงหาคม 2561
ธนาคารออมสินการให้บริการรับชำระเงินแทน16 สิงหาคม 2561
ธนาคารออมสินการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์การให้บริการรับชำระเงินแทน16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการให้บริการรับชำระเงินแทน16 สิงหาคม 2561
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์16 สิงหาคม 2561

American Express Travel Related Services

Company Inc.

การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
JCB International Co., Ltd.การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
UnionPay International Co., Ltd.การให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
Visa Worldwide Pte. Limitedการให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไดนามิค เปย์เม้นท์ จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท ไดนามิค เปย์เม้นท์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด *การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด *การให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด (ขึ้นทะเบียน)1 สิงหาคม 2561
บริษัท ทีทูพี จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทีทูพี จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทีทูพี จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทีทูพี จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัดการให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ28 กันยายน 2561
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัดการให้บริการระบบเครือข่ายบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดการให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ28 กันยายน 2561
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดการให้บริการระบบเครือข่ายบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท บลูเพย์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท บลูเพย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท บลูเพย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท บลูเพย์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม5 กันยายน 2561
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร5 กันยายน 2561
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน5 กันยายน 2561
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
บริษัท พระยาเปย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท มันนี่ สเปซ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
บริษัท โซ สมาร์ท เทค จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด (ขึ้นทะเบียน)5 กันยายน 2561
บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการระบบเครือข่ายบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัดการให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ14 กันยายน 2561
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
บริษัท สวัสดีช้อป จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2561
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม9 ตุลาคม 2561
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม14 กันยายน 2561
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 กันยายน 2561
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม9 ตุลาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท อี-โพส เซอร์วิส จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร14 กันยายน 2561
บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอนี่เพย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอนี่เพย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท โอมิเซะ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท โอมิเซะ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 กันยายน 2561
บริษัท โอเรียลทัล ซิตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร28 กันยายน 2561
บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน9 ตุลาคม 2561
บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์28 กันยายน 2561
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด (ขึ้นทะเบียน)21 กันยายน 2561
บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์7 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร7 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7 พฤศจิกายน 2561
บริษัท อ๊อกเพย์ (ไทยแลนด์) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร4 ธันวาคม 2561
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร5 มิถุนายน 2562
บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน5 มิถุนายน 2562
บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์21 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน21 มิถุนายน 2562
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์21 มิถุนายน 2562

บริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค

เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร13 มิถุนายน 2562

บริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค

เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

การให้บริการรับชำระเงินแทน13 มิถุนายน 2562
บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร5 สิงหาคม 2562
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัดการให้บริการระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ17 กันยายน 2562
บริษัท โอเรียลทัล ซิตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน2 ตุลาคม 2562
บริษัท อี-โพส เซอร์วิส จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน24 ธันวาคม 2562
บริษัท โนมู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร 24 ธันวาคม 2562
บริษัท เร็ด ดอท (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร29 มกราคม 2563
บริษัท เร็ด ดอท (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน29 มกราคม 2563
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน17 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์12 มีนาคม 2563
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร12 มีนาคม 2563
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน12 มีนาคม 2563
บริษัท สบาย มันนี่ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์12 มีนาคม 2563
บริษัท ดิจิเพย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร25 มีนาคม 2563
บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน14 เมษายน 2563
บริษัท ชัวร์เทเบิล จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร11 มิถุนายน 2563
บริษัท ชัวร์เทเบิล จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน11 มิถุนายน 2563
บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร24 กรกฎาคม 2563
บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์24 กรกฎาคม 2563
บริษัท แฟลช เพย์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์21 สิงหาคม 2563
บริษัท แฟลช เพย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร21 สิงหาคม 2563
บริษัท แฟลช เพย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน21 สิงหาคม 2563
บริษัท แฟลช เพย์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์21 สิงหาคม 2563
บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร21 สิงหาคม 2563
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25 สิงหาคม 2563
บริษัท จีเพย์ เน็ตเวิร์ค (ที) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์25 สิงหาคม 2563
บริษัท จีเพย์ เน็ตเวิร์ค (ที) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25 สิงหาคม 2563
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์30 กันยายน 2563
บริษัท เอเลเม้นท์ เพย์เม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร18 กันยายน 2563
บริษัท เอเลเม้นท์ เพย์เม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน18 กันยายน 2563
บริษัท คาเธ่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์25 กันยายน 2563
บริษัท คาเธ่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์25 กันยายน 2563
บริษัท ไวเพย์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์23 พฤศจิกายน 2563
บริษัท ไวเพย์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์23 พฤศจิกายน 2563
บริษัท สไตรพ์ เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน27 มกราคม 2564
บริษัท สไตรพ์ เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร27 มกราคม 2564
บริษัท แทร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร3 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ดีเทอร์มิน่า จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์11 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ดีเทอร์มิน่า จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน11 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ดีเทอร์มิน่า จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท เคทีซี พรีเพด จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์17 มีนาคม 2564
บริษัท เคทีซี พรีเพด จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน17 มีนาคม 2564
บริษัท เคทีซี พรีเพด จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์17 มีนาคม 2564
บริษัท ไซล็อต ดิจิทัล จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร23 เมษายน 2564
บริษัท ไซล็อต ดิจิทัล จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน23 เมษายน 2564
บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน19 พฤษภาคม 2564
บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์2 มิถุนายน 2564
บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน2 มิถุนายน 2564
บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2 มิถุนายน 2564
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2 มิถุนายน 2564
บริษัท ฮิคดันสแควร์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร2 มิถุนายน 2564
บริษัท ฮิคดันสแควร์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน2 มิถุนายน 2564
บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร24 มิถุนายน 2564
บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน24 มิถุนายน 2564
บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์24 มิถุนายน 2564
บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์1 กรกฎาคม 2564
บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร1 กรกฎาคม 2564
บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน1 กรกฎาคม 2564
บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์1 กรกฎาคม 2564
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร8 กันยายน 2564
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน8 กันยายน 2564
บริษัท โพลี่คิวบ์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร16 กันยายน 2564
บริษัท โพลี่คิวบ์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน16 กันยายน 2564
บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์28 ตุลาคม 2564
บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร28 ตุลาคม 2564
บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน28 ตุลาคม 2564
บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์28 ตุลาคม 2564
บริษัท โอมิเซะ จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร8 ธันวาคม 2564
บริษัท แวลลู พลัส แอสเสท จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์8 ธันวาคม 2564
บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์31 มกราคม 2565
บริษัท จียูเพย์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน11 กุมภาพันธ์ 2565
บริษัท อินเตอร์เซนด์ มันนี่ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7 เมษายน 2565
บริษัท สวัสดีช้อป จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์8 เมษายน 2565
บริษัท 33 รีมิตแตนซ์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์1 มิถุนายน 2565
บริษัท คาเธ่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ช๊อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร25 พฤษภาคม 2565
บริษัท คาเธ่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน25 พฤษภาคม 2565
บริษัท ซี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด (ขึ้นทะเบียน)4 สิงหาคม 2565
บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร2 สิงหาคม 2565
บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน2 สิงหาคม 2565
บริษัท โอมิเซะ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์4 สิงหาคม 2565
บริษัท โอมิเซะ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์4 สิงหาคม 2565
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 กันยายน 2565
บริษัท บีม เดต้า จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร6 ตุลาคม 2565
บริษัท บีม เดต้า จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน6 ตุลาคม 2565
บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัดการให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม19 ตุลาคม 2565
บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน19 ตุลาคม 2565
บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส์ จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร3 พฤศจิกายน 2565
บริษัท โอเรียลทัล ซิตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 พฤศจิกายน 2565
บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร27 ธันวาคม 2565
บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน27 ธันวาคม 2565
บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566
บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์23 มกราคม 2566
บริษัท ซุปเปอร์ริช ดิจิทัล จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์26 มกราคม 2566
บริษัท ซุปเปอร์ริช ดิจิทัล จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์26 มกราคม 2566
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์6 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท จีเพย์ เน็ตเวิร์ค (ที) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร22 มีนาคม 2566
บริษัท เอโวลูชั่น เพย์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร18 มีนาคม 2567
บริษัท เอโวลูชั่น เพย์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด การให้บริการรับชำระเงินแทน18 มีนาคม 2567
บริษัท จีเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร29 มีนาคม 2567
บริษัท จีเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน29 มีนาคม 2567
บริษัท จีเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 มีนาคม 2567
บริษัท อาร์เจนโต้ เทค จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร26 เมษายน 2567
บริษัท อาร์เจนโต้ เทค จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน26 เมษายน 2567
หมายเหตุ ​* นิติบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งให้ "ล้มละลาย" ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 7 
รายชื่อผู้ที่เลิกประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจวันที่เลิกประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน1 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร19 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน19 พฤศจิกายน 2562
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม26 ตุลาคม 2564
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการแก่ผู้รับบัตร26 ตุลาคม 2564
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน26 ตุลาคม 2564
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์26 ตุลาคม 2564
บริษัท เอเชีย เพย์เมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร9 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน20 ธันวาคม 2564
บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์31 มีนาคม 2565
บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน31 มีนาคม 2565
บริษัท เวล็อคซ์ ฟินเทค จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์31 มีนาคม 2565
บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร31 มีนาคม 2565
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน1 เมษายน 2565
บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15 พฤษภาคม 2565
บริษัท เคทีซี พรีเพด จำกัดการให้บริการแก่ผู้รับบัตร1 มิถุนายน 2565
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน1 กันยายน 2565
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงจำกัด1 กันยายน 2565
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์30 พฤศจิกายน 2565
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์1 ธันวาคม 2565
บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร30 มกราคม 2566
บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน30 มกราคม 2566
บริษัท แทร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร16 พฤษภาคม 2566
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)การให้บริการรับชำระเงินแทน31 พฤษภาคม 2566
บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน30 มิถุนายน 2566
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์30 มิถุนายน 2566
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัดการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร30 มิถุนายน 2566
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน30 มิถุนายน 2566
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัดการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์30 มิถุนายน 2566
บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัดการให้บริการรับชำระเงินแทน1 ตุลาคม 2566
บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ จำกัดการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์1 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายชื่อเดิมวันที่มีผล
บริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัดบริษัท เซ็นทรัล เดอะวันคาร์ด จำกัด28 พฤศจิกายน 2561
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด2 มกราคม 2562
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)17 พฤษภาคม 2562
บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด1 สิงหาคม 2562
บริษัท มันนี่ สเปซ จำกัดบริษัท เพย์ เอนเทอไพร์ซ จำกัด26 มิถุนายน 2563
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)17 สิงหาคม 2563
บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด15 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดบริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด1 มีนาคม 2564
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)7 พฤษภาคม 2564
บริษัท โนมู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไวร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด22 พฤศจิกายน 2564
บริษัท อ๊อกเพย์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท เอ็มซี เปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด1 เมษายน 2565
บริษัท โซ สมาร์ท เทค จำกัดบริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด1 ธันวาคม 2565
บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัดบริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด30 สิงหาคม 2566
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)1 กันยายน 2566
บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด24 ตุลาคม 2566
บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัดบริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด9 กุมภาพันธ์ 2567
บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จำกัดบริษัท จีบี วอลเล็ท จำกัด29 กุมภาพันธ์ 2567

icon-sig-certificate

BOT LICENSE CHECK

ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

ิbot-license-check