หม่องเฮียนฮู้

เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินโยบายการเงินและสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวอีสาน

white

เวลาทำการ 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

 

สอบถามเพิ่มเติม 

โทร. 0-4391-3555 ต่อ 3566

  • 1.

    หม่องเฮียนฮู้

เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่จะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายรูปแบบ ด้วยสื่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบ Hibrary ของศูนย์การเรียนรู้  ธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพ  มีบริการหนังสือ  บริการ e-book รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน อาทิ เปิดให้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้คนอีสาน ยกระดับความรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

Library
  • 2.

    ลานฮักเฮียน

มุมสำหรับการจัดกิจกรรม ในการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ 

Musuem
  • 3.

    ห้องโสเหล่-ม่วนคัก

ห้องประชุม 2 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องโสเหล่ เป็นห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้ประชุมกลุ่มย่อย 2) ห้องม่วนคัก ใช้สำหรับการประชุมและศึกษาผ่านระบบ Multimedia โดยสามารถจองใช้งานห้องประชุมทาง Page Facebook หม่องเฮียนฮู้ล่วงหน้า 1 วัน

Bangkhunphrom Palace

4. แผนที่และการเดินทาง

หม่องเฮียนฮู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000