การออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่ประชาชน

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

พันธบัตรออมทรัพย์

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 3.0% และ 3.4% จำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดา ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 3.0% จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์สาขาของ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์

shopping

พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

พันธบัตรออมทรัพย์ สบม.

กระทรวงการคลังออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (แบบไร้ใบตราสาร) วงเงิน 10,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี 3.0% และ 3.4% จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2567

shopping