ข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและตัวแทนทางการเงิน

  • เอกสาร Business Partner V 1.2

  • คำถามคำตอบ การประชุมชี้แจง การรายงานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและตัวแทนทางการเงิน

  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ณ 17 ธันวาคม 2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ม.ค. 65)

  • แผนการทดสอบ IWT - ชุดข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและตัวแทนทางการเงิน

  • เอกสาร Business Partner V 1.1

  • เอกสาร Business Partner V 1.0

  • คำถามคำตอบ การประชุมชี้แจง การรายงานข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญและตัวแทนทางการเงิน