• แบบรายงานแสดงการคำนวณเงินนำส่ง (ปรับปรุง 18 ม.ค. 59)

  • คำอธิบายข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล (error message log) (ปรับปรุง 25 ก.ค. 65)

  • คำอธิบายข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล (error message log)

  • แบบรายงานแสดงการคำนวณเงินนำส่ง (ปรับปรุง 18 ม.ค. 59)