ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

  • รายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

  • เอกสารประกอบการชี้แจงการรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ วันที่ 7 ธค 2560

  • คำถาม-คำตอบ-ชี้แจงการรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ